ارزیابی در جراحی رفراکتیو

 

ارزیابی در جراحی رفراکتیو

 

دکتر فیروزه رحیمی

 

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دکتر شهرام بامداد

 

فلوشیپ قرنیه

جهت انجام جراحی رفراکتیو نیاز به ارزیابی کامل سیستمیک و چشمی بیمار می باشد. در این مقاله تنها به بررسی ارزیابی قرنیه که از مهمترین قسمتهای معاینه می باشد. می پردازیم.

در ارزیابی قرنیه باید به نکات مختلفی از جمله میزان انحنای قرنیه، ضخامت قرنیه، محاسبه باقی مانده استروما بعد از عمل توجه کرد وسایل مختلفی جهت این کار ابداع شده است که در این مقاله هدف توضیح آن ها نمی باشد و تنها به کاربرد آنها در معاینه قرنیه می پردازیم.

ارزیابی میزان انحنای قرنیه ضروری است که از روش های مختلف می توان آنرا بررسی کرد:

کراتومتری دستی، توپوگرافی، ارب اسکن، پنتاکم، گالیله، Percisoio

جهت بررسی ضخامت قرنیه نیز انواع پاکی متری وجود دارد. پاکی متری اولتراسونیک پاکی متری اسکنیک اسلیت که در ارب اسکن، پنتاکم، گالیله و Percisio وجود دارد. ضخامت باقی مانده بعد از عمل یز که با توجه به انواع لیزرهای موجود متفاوت استکه با توجه به نوع عمل، نوع لیزر و فرمول های مربط محاسبه می شود.

توپوگرافی قرنیه

در این روش انحنای قرنیه ارزیابی می شودو تصویری از قرنیه تهیه شده و با استفاده از نقشه ای رنگی، قدرت قرنیه نمایش داده می شود. کراتومتری شبیه سازی شده و ارزیابی کلی انحنای قرنیه تعیین می شود.

بیمارانی که دارای آستیگماتیسم نامنظم مؤثر بر دید هستند، کاندیدای مناسبی برای جراحی رفراکتیو نمی باشند. نقشه انحنای قرنیه بایستی حالت اسفریکال، یا آستیگماتیسم منظم داشته باشد.

قوز قرنیه زودرس یا PMD یا Contact Lens در بیمارانی که دچار آستیگماتیسم نامنظم قابل توجه هستند باید مدنظر باشد. انحنای بسیار زیاد (مثلاً بیش از 48 دیوپتر) وخیلی کم (کمتر از 40 دیوپتر) به ترتیب باعث خطر سوراخ شدن فلپ (button hole) و فلپ کوچک و یا جدا شدن فلپ را ضمن عمل لیزیک افزایش می دهند.

در بیمارانی که بعد از عمل انحنای قرنیه کمتر از 34 یا بیش از 50 دیوپتر پیدا کنند احتمال کاهش کیفیت دید افزایش پیدا می کند. اگر در توپوگرافی و یا کراتومتری، میزان و یا محور آستیگماتیسم بیمار متفاوت از رفراکشن باشد باید مجدداً رفراکشن را چک کنیم. در بعضی از دستگاههای توپوگرافی اصطلاحاتی دیده می شود که شرح می دهیم.

1. AK یا Apical Curvature که باید کمتر از 47.2 باشد بین 48.2- 47.2 را مشکوک به کراتوکونوس و بیش از 48.7 را کراتوکونوس فرض می کنیم.

2. AGC Apical Curvature Gradient  که کمتر از 1.5 نرمال و بیش از 2 غیرطبیعی است.

3. Sl یا Superior inferior index که کمتر ازD 1.4 نرمال است بین D 1.9 -1.4 مشکوک و بیش از D 1.9 به نفع کراتوکونوس است.

4. KPl یا Keratoconus Predictability index که بر اساس معیارهای متعددی که برای سیستم تعریف شده است درصد پیش بینی دستگاه از کراتوکونوس قرنیه بیمار تعین می شود.

Orbs can

این نوع توپوگرافی بر اساس Placido disc scanning slit می باشد و باید در آن به موارد زیر دقت کنیم و در موارد زیر به فع کراتوکونوس می باشد.

1. در بیماران کراتوکونس inferior steepening که به تدریج پیشرونده است مشاهده می شود.

2. قدرت Post best fit sphere (post BFS) بیش از D 52 می باشد.

3. قدرت ant BFS بیش از D 48 می باشد.

4. نسبت انحنای خلفی به قدامی قرنیه اگر کمتر از 21/1 باشد نرمال است بین 29/1 – 21/1 مشکوک و بیش از 29/1 کراتوکونوس است.

5. در ant, Elevation map اختلاف برجسته ترین و عمقی ترین قسمت بیش از 100 باشد.

6. بالاترین نقطه در نقشه های Post, ant یک جابجایی temporal infero داشته باشد.

7. در Orbscan بیمار کراتوکونوس محل highest point در deviation خلفی منطبق بر. highest point در elevation قدامی ونقطه حداکثر انحنا ونازکترین ضخامت می باشد.

8. Difference یا اختلاف steep ترین نقطه از BFS به شرح زیر است.

A در anterior map بیش از 25

B. posterior map اگر 1b کمتر از 35 نرمال

2B بین 50-35 مشکوک

3 B بیش از 50 باشد به نفع کراتوکونوس است.

9. Simk در سه میلیمتر مرکزی کمتر از 47.2 نرمال، بین 48.7- 47.2 مشکوک و بیش از 48.7 کراتوکونوس است.

10. اختلاف بین meank دو چشم بیش از D1 باشد.

11. تفاوت کراتومتری فوقانی و تحتانی در سه میلیمتر مرکزی بیش از 3 دیوپتر باشد

12. lrregularity در سه میلیمتر مرکزی 2-5/1 او در پنج میلیمتر مرکزی بیش از 3 باشد.

13. Asymmetric bow tie یا Skew deviation, broken bow tie دیده شود.

14. در نقشه پاکی متری ارب اسکن نازکترین نقطه کمتر از 470 باشد واختلاف نازکترین و ضخیم ترین نقطه در 7 میلیمتر مرکزی بیش از 100-90 باشد.

Pent cam

بر اساس Scheimpflug imaging کار می کند. جهت غربالگری قبل از عمل روش زیر توصیه می شود.

1. ابتدا به ant elevation توجه کنید که BFS در حالت Float فیت شده باشد و مقیاس آن 75-/+ باشد.

2. به Post elevation map توجه کنید که BFS در حالت float و مقیاس 75-/+ باشد.

3. به پاکی متری دقت کنید در صورتی که Off center distribution باشد خیلی مشکوک است.

4. و در آخر به Curvature map دقت کنید.

در anterior elevation map اختلاف بین BFS و قرنیه اگر کمتر از 12+ باشد رمال است اگر بین 12+ تا 15+ باشد مشکوک  اگر بیش از 15+ باشد به نفع کرات وکونوس است. اگر به اعداد فوق 5+ افزوده شود در مورد post elevation map صادق است.

بر اساس نقشه Keratoconus indices display در منحنی های Corneal thickness و نیز progression of corneal thickness باید خط منحنی قرمز در بین منحنی نرمال جمعیتی قرار گیرد و نیز متوسط Progression index axis کمتر از یک باشد.

در نهایت با توجه به این که مهمترین فاکتور ارزیابی، بیومکانیک قرنیه است. از Ocular response analyzer استفاده کرده  Hysteresis قرنیه را اندازه گیری می کنیم که میزان آن در افراد کراتوکونوس mmHg 16.7-4.7 که متوسط آن (9.6) کمتر از افراد نرمال mmHg 17.6-6.1)، متوسط (mmHg 10.7) است.

 

 

 

 

 

آمار بازدید کنندگان

امروز15
دیروز14
مجموع67754

آی پی بازدیدکنندگان : 54.87.18.165
Unknown ? Unknown Sun 24 Mar 2019 03:56

نظرات مخاطبین

حسین فدایی: ۱۲ مرداد ۱۳۹۱

با تشکر از جناب آقای دکتر ارجمندی جهت برخورد بسیار عالی با بیماران

علیرضا قنبری: ۱۴ شهریور ۱۳۹2
من طراح وب هستم و با شرکت های زیادی همکاری کرده ام . اما وب سایت شما بسیار بی نظیری می باشد.

تماس با ما

02188394807

بلوار کشاورز -خیابان وصال شیرازی - خیابان ایتالیا شرقی -ساختمان پزشکان ایتالیا -طبقه سوم

info@drarjomandi.com

Scroll to Top